CSN_logo Ysgol Y Wern
Llangranog Road,
Llanishen,
Cardiff,
CF14 5BL
Tel:      029 2076 2114
Fax:     029 2076 1630
email   
Location Map
   
Bwydlen - Menu
>  Cartref - Home
>  Oriel - Gallery
>  I'r Dosbarthiadau - To the Classes
>  Dogfennau - Documents
>  Cwestiynau - FAQs
>  Clybiau ar ôl Ysgol / After-School clubs
>  Cysylltiadau - Links
>  Search Our Site
>  Meddalwedd - Software
>  Lesotho
>  Gwisg Ysgol - School Uniform
>  Cinio Ysgol - School Dinners
>  CRhA - PTA
>  Y Wernen
>  Polisiau - Policies
>  Llyfrgell

Log In
Username

Password

Remember MeDiogelwch Ar-Lein - Online Safety
Think You Know Oedran / Ages: 5-7
Think You Know Oedran / Ages: 8-10

Defnyddio'r We yn Ddiogel

Google
Google

Clwb Ffilmio 2010
Dewch i weld ein ffilmiau.
Come and see our films!

Enillwyr Cystadleuaeth Cerddoriaeth Cyfrwng Digidol Caerdydd
Da iawn Matthew a Cai am gyfansoddi y darn yma.
Well done to Matthew and Cai for their dance track.
This track won a Cardiff Digital Media Music Award!

STANDBY="Loading Windows Media Player components..." TYPE="application/x-oleobject">
WIDTH="192" HEIGHT="40" ShowControls="1" ShowStatusBar="0" ShowDisplay="0" autostart="0">


Calendar
< May, 2015 >
S M T W T F S
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06


Athrawon
espressocartref

NGFL Cymru

nrichmaths

Login

Cwricwlwm Ar-Lein

Cartref/ Home

Croeso i Wefan Ysgol Y Wern


Pennaeth - Headteacher: Mrs M. Kellaway

Llun Lily Bl.6
Anelwn am y Brig UchafSefydlwyd Ysgol y Wern yn 1981 i gyfarfod â dymuniad rhieni Caerdydd i ehangu ar addysg gyfrwng- Gymraeg yn y ddinas. Lleolwyd yr ysgol ar safle hen Ysgol Fabanod Cefn Onn yn Llanisien. Sefydlwyd uned feithrin yn yr ysgol yn Ionawr 1999.

Mae dros 430 o ddisgyblion ar y gofrestr ac maen nhw'n byw ym maestrefi gogleddol Caerdydd yn bennaf.

Anelwn am y Brig Uchaf yw arwyddair ein hysgol


Ysgol y Wern was established in 1981 to meet the demand of Cardiff parents to extend Welsh-medium education in the city. The school was located on the site of the former Cefn Onn Infant School in Llanishen, one of the suburbs of north Cardiff. A nursery unit was established in the school in January 1999.

There are over 430 pupils on the roll and the pupils mostly come from the northern suburbs of Cardiff.

Aim for the Highest Branch is our motto

Rhieni ParentsDyddiadau DatesEstyn ReportAdroddiad Estyn 2009

Gweledigaeth TGCh - ICT Vision Statement

I greu dysgwyr hyderus sy’n gallu defnyddio holl offer TGCh.

To create learners who are confident using ICT.


Created on 2003-02-04 10:24:27 by install
Updated on 2012-05-02 10:42:19 by webmaster
 Printable Version

Eco- Ysgol
Eco SgolionBasic Skills Quality Mark

Marc Safon TGCh - ICT Mark
ICTMARK1

Ysgol Iachus

Gwefannau Cystadleuaeth yr Urdd 2012
Gwefan Owain

Gwefan Rhys

Cysylltiadau Cymunedol - Community Links
Cymuned Community

CRhA - PTA
Dyddiadau a Gwybodaeth Pwysig
Important Dates and Information

Taith Blwyddyn 6 I Langrannog
STANDBY="Loading Windows Media Player components..." TYPE="application/x-oleobject">
WIDTH="192" HEIGHT="190" ShowControls="1" ShowStatusBar="0" ShowDisplay="0" autostart="0">


Eco Chico!
Eco Chico
Ein Côd Eco

Dewch ynghyd i ofalu am ein byd.

Tegwen Masnach Deg
Tegwen


Mae Tegwen Masnach Deg wedi ymuno gydag Eco Chico i hyrwyddo nwyddau Masnach Deg.

Tegwen Masnach Deg is joining Eco Chico to support Fairtrade products.

Ysgol Glantaf
Glantaf